Η ετήσια συντήρηση του ανελκυστήρα είναι ουσιώδης για την αξιοπιστία και την ασφάλειά του.

Η exelixi-lift προσφέρει ένα ετήσιο πακέτο συντήρησης για τον ανελκυστήρα σας.

Υπάρχουν ξεχωριστές προδιαγραφές και απαιτήσεις συντήρησης, ανάλογα με τη χρήση και τον τύπο του κτιρίου, τις στάσεις και τη συχνότητα χρήσης από τους ενοίκους ή το κοινό.

Όπως θα παρατηρήσετε και εσείς από τον ενδεικτικό κατάλογο περιοδικών συντηρήσεων ανελκυστήρων, δεν είναι απαραίτητο να γίνεται κάθε χρόνο, αλλά μπορεί να είναι και σε μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα.

 

Ακολουθεί ένας ενδεικτικός κατάλογος των περιοδικών συντηρήσεων

 

  • Κτίρια Κατοικιών μέχρι 6 στάσεις

κάθε 6 χρόνια

 

  • Κτίρια Κατοικιών με περισσότερες από 6 στάσεις

κάθε 5 χρόνια

  • Κτίρια Επαγγελματικής χρήσης μέχρι 6 στάσεις

κάθε 4 χρόνια

 

  • Κτίρια Επαγγελματικής χρήσης με περισσότερες από 6 στάσεις

κάθε 3 χρόνια

 

  • Δημοσίων Κτιρίων

κάθε χρόνο

 

 Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας και ζητήστε περισσότερες πληροφορίες.