Τακτική Συντήρηση Ανελκυστήρα

Η τακτική συντήρηση του ανελκυστήρα είναι ουσιώδης για την αξιοπιστία και την ασφάλειά του.

Η exelixi-lift προσφέρει τακτικό πακέτο συντήρησης ανάλογα με τις ανάγκες σας. Υπάρχουν ξεχωριστές προδιαγραφές και απαιτήσεις συντήρησης, ανάλογα με τη χρήση και τον τύπο του κτιρίου, τις στάσεις και τη συχνότητα χρήσης από τους ενοίκους ή το κοινό.

Οι προδιαγραφές συντήρησης όπως μπορείτε και εσείς να διαπιστώσετε από τον παρακάτω κατάλογο, δεν είναι αναγκαίο να γίνονται κάθε μήνα. 

Ακολουθεί ένας ενδεικτικός κατάλογος των τακτικών συντηρήσεων

  • Μονοκατοικίες

κάθε δύο μήνες

 

  • Πολυκατοικίες - Ξενοδοχεία μέχρι 200 κλίνες

κάθε 45 ημέρες

 

  • Δημόσια Κτίρια - Ξενοδοχεία με περισσότερες από 200 κλίνες

2 φορές το μήνα

 

 Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας και ζητήστε περισσότερες πληροφορίες.