πιστοποίηση ανελκυστήρα

Η πιστοποίηση του ανελκυστήρα σας εγγυάται την ασφαλή του λειτουργία, σύμφωνα με τις νομικές διατάξεις.

Σύμφωνα με την της Ευρωπαϊκή Οδηγία 95/16 ΕΚ και τα πρότυπα ΕΝ81.2, ΕΝ81.2 και σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία (ΦΕΚ 2604Β/2008), όλοι οι ανελκυστήρες πρέπει να ελέγχονται και να πιστοποιούνται κατά την κατασκευή τους και σε περιοδικά διαστήματα.

Πολλοί αγνοούν αυτή την υποχρέωση, με αποτέλεσμα να βάζουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των επιβατών του ανελκυστήρα. 

Εμείς στην exelixi-lift αναλαμβάνουμε τον έλεγχο και την πιστοποίηση του ανελκυστήρα σας, σύμφωνα με την νομοθεσία και σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς.

Φροντίζουμε να ενημερώνουμε αρχείο ελέγχων και πιστοποιήσεων, με αποτέλεσμα να γνωρίζουμε με λεπτομέρειες το ιστορικό του ανελκυστήρα σας.

Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες,