Μελέτη κατασκευής αναλκυστήρα

Αναλαμβάνουμε την μελέτη και κατασκευή ανελκυστήρων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις σας.

Οι έμπειροι τεχνικοί μας θα συζητήσουν μαζί σας και θα ακούσουν τις απαιτήσεις σας. Στη συνέχεια θα σας προτείνουν λύσεις και επιλογές. Το τελικό προϊόν αυτής της συζήτησης θα είναι η εκπόνηση μιας λεπτομερής μελέτης που θα περιλαμβάνει τις προδιαγραφές κατασκευής αλλά και το κόστος.

Οι μελέτες πραγματοποιούνται λαμβάνοντας υπόψη όλες τις ευρωπαϊκές οδηγίες και πρότυπα ασφαλείας, σύμφωνα και με την Ελληνική νομοθεσία.

Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για δωρεάν μελέτη κατασκευής ανελκυστήρα.