Ασφάλιση Ανελκυστήρα

Παρέχουμε δωρεάν ασφάλεια γενικής αστικής ευθύνης. 

 

Ασφαλίζουμε τον ανελκυστήρα σας για

  • Σωματικές Βλάβες Ατόμου
  • Σωματικές Βλάβες Ομάδας Ατόμων
  • Υλικές Ζημιές Τρίτων